Ustawianie klas wagowych

Ustawianie klas wagowych

Od 1 stycznia 2019 r. przy obliczaniu opłaty drogowej od samochodów ciężarowych należy podać klasę masy a w przypadku pojazdów lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton - również liczbę osi. Film wyjaśnia działanie jednostki OBU i ustawienia klas wagowych.